SAMKAP - Samarbejdsplatform for Kvalificeret Arbejdskraft til Produktionsvirksomheder i Region Sjælland

En samarbejdsplatform tager form

En samarbejdsplatform tager form

SAMKAP projektet afsluttes inden årsskiftet 2020.

Det betyder, at projektet publicerer en hvidbog med de erfaringer, der er gjort i vedrørende etablering af en samarbejdsplatform for kvalificeret arbejdskraft til produktionsvirksomheder i Region Sjælland.

Hvidbogen ledsages af en film med interview med glere af de interessenter, der har deltaget i projektet.

De interviewede forholder sig alle til, hvilken betydning samarbejdet mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner har og kan få, og hvad dette vil betyde for virksomhedernes udvikling i en verden, hvor præmisserne for at drive virksomhed pt. ændres med stor hast.

Disse ændringer afspejles i undervisningen på vores uddannelsesinstitutioner, som effektivt klæder de studerende på til at møde virksomhedernes udfordringer.

Tak for samarbejdet til alle involverede og især til:

 • Erhvervsakademi Sjælland
 • Professionshøjskolen Absalon
 • Roskilde Universitetscenter
 • Erhvervshus Sjælland
 • Projektet Kompetencer til Vækst
 • Projektet Digitale Veje til Vækst
 • Projektet Zealand International
 • Novo Nordisk
 • Royal Unibrew
 • Danish Crown
 • Corning
 • AVOS
 • Mjødbryggeriet
 • Snoremark Mjødbryggeri

og alle de virksomheder, som er på vej til at indlede samarbejder

 

Pva. Biopeople

Randi Krogsgaard, Cluster Manager, projektleder SAMKAP 2018-2020

Se afrapporteringsfilm

21. oktober 2020 kl. 10.00: SAMKAP broadcaster interview og foredrag

21. oktober 2020 kl. 10.00: SAMKAP broadcaster interview og foredrag

SAMKAPS matchmaking arrangement i september blev aflyst pga. COVID -19 - i stedet broadcaster projektet interview og foredrag kl. 10-12.30 d. 21. oktober

”Jeg tror, der er en stor rolle for Erhvervshuset at spille med at hjælpe virksomhederne med de krav, de skal stille til et samarbejde med uddannelserne. Og uddannelserne har en stor rolle med at forberede de studerende, undervisere, forskere til at indgå i samarbejder. Der er i virkeligheden en ret smuk symbiose, hvis vi begge løser den rolle.” Mads Kragh, direktør Erhvervshus Sjælland

Se med når Erhvervshus Sjælland, virksomheder, repræsentanter fra Zealand - Sjællands Erhvervsakademi, Professionshøjskolen Absalon og RUC samt studerende fortæller om hvordan samarbejde mellem virksomheder og uddannelser skaber af kompetenceløft i virksomheder i Region Sjælland.

Vi giver et indblik i de erfaringer, vi har gjort og i de perspektiver, der ligger i en fremtidig konceptuel samarbejdsplatform, hvor aktørerne tager hinanden i ed på det fremtidige samarbejde.

Vi bringer også planlagte foredrag om digitalisering og internationalisering.

Linket er åbent fra kl. 10

Vær opmærksom på, at nedsat hastighed på det lokale internet kan betyde noget for afspilningen af videoen.

Kontakt: Randi Krogsgaard, projektleder SAMKAP

Se udsendelsen her

REGION SJÆLLAND bidrager væsentligt til de danske styrkepositioner inden for produktion, forskning og innovation af bioteknologiske produkter, herunder enzymer, bioenergi, fødevarer og fødevareingredienser sammen med regionens øvrige erhvervs-og produktionsvirksomheder

SAMKAP er et partnerskabsprojekt (se partnerne til højre på siden), støttet af Region Sjælland. Det startede i 2015 med fase 1 (KAP projektet) og afslutter fase 2 med udgangen af 2020. Projektets partnerskab arbejder for at produktionsvirksomheder i Region Sjælland og regionens uddannelsesinstitutioner får øje på hinanden. Gør de det, kan der opstå frugtbare samarbejder, som på den korte bane kan betyde at en gruppe studerende kommer inden for i en spændende virksomhed og får lov at afprøve nye løsninger. På den lange bane opdager virksomheden måske at de ikke skal gå så langt for at finde de helt rigtige kompetencer. Projektet har som mål at pege på, hvordan det samarbejde, der foregår i projektets regi, kan fortsætte fremadrettet som en måske virtuel platform for samarbejde, hvor virksomheder og uddannelsesinstitutioner kontinuerligt har mulighed for at møde hinanden.

Platformen skal være omdrejningspunkt for nye samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner og viksomheder i Region Sjælland, hvor den potentielt vil

 • understøtte branding og kommunikation vedrørende uddannelser og virksomheder
 • synliggøre, hvilke kompetencer virksomhederne har adgang til i regionen
 • synliggøre, hvordan uddannelser giver jobmuligheder til regionens virksomheder og dermed sikrer tilknytning og forankring af arbejdskraften i regionen med internationalt udsyn

Grib fremtiden! D. 21.10.20 broadcaster projekt SAMKAP indlæg og interviews , der sætter en samarbejdsplatform mellem uddannelser og virksomheder i perspektiv

Grib fremtiden! D. 21.10.20 broadcaster projekt SAMKAP indlæg og interviews , der sætter en samarbejdsplatform mellem uddannelser og virksomheder i perspektiv

DET PLANLAGTE MATCHMAKING ARRANGEMENT d. 23. september 2020 ER ÆNDRET TIL EN BROADCASTING AF OPLÆG OM DIGITALISERING OG INTERNATIONALISERING AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER SAMT INTERVIEWS, DER SÆTTER EN FREMTIDIG SAMARBEJDSPLATFORM FOR VIRKSOMHEDER OG UDDANNELSER I PERSPEKTIV OG GIVER GOD MULIGHED FOR AT LADE SIG INSPIRERE TIL AT GRIBE FREMTIDEN

Baggrund: 99,9% af Region Sjællands virksomheder er små eller mellemstore virksomheder med under 250 medarbejdere. De står over for en fremtid med automatisering og digitalisering af processer, produkter og services, hvilket bl.a. vil ændre arbejdsgange og produktionsformer. Det kræver omstilling til ny teknologi, innovation og nyekompetencer og samarbejder for at overleve.

I Region Sjælland er der søsat flere projekter (bl.a. SAMKAP, Digitale Veje til Vækst (DVV), Kompetencer til Vækst og Zealand International) som alle fokuserer på at øge små og mellemstore virksomheders fremtidsmuligheder gennem samarbejder med regionens uddannelsesinstitutioner. Virksomheder og uddannelser bibringes gensidig viden om mulighederne for at opnå kompetencer, ansætte de rigtige samt for at udnytte den buket af tilbud, der ligger i det strukturerede samarbejde med undervisere, studerende og nybagte kandidater.

SAMKAP, Digitale Veje til Vækst (DVV), Kompetencer til Vækst og Zealand International danner sammen med Erhvervshus Sjælland i Sorø rammen for en perspektivering af samarbejdet mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner og demonstrerer, via interviews med Mads Kragh, Erhvervshuset, Jens Lautrup Nørgaard, Zealand og Maj Parker, RUC samt flere samarbejdscases, hvordan samarbejdet mellem virksomheder og undervisere/studerende/nybagte kandidater kan foregå.

Alle interesserede er velkomne til at tilmelde sig og få tilsendt et link til broadcastingen af oplæg og interviews d. 21. oktober 2020 fra kl. 10-13. Erhvervshus Sjælland lægger hus til optagelserne.

De inspirerende oplægsholdere er Tim Frank Andersen, en af Danmarks mest succesfulde iværksættere, som evner at gøre IT, marketing og digitalisering forståeligt og Internationaliseringsrådgiver Helle Lyngberg, Udenrigsministeriet, der ser på e-handel i et internationalt perspektiv samt eksport/internationaliseringmuligheder for Region Sjællands SMV’er.

For yderligere oplysninger kontakt venligst

Solveig Jensen, Zealand - Sjællands Erhvervsakademi - email: soje@zealand.dk

eller

Randi Krogsgaard, Biopeoople - e-mail: Randi Krogsgaard@biopeople.ku.dk

Læs mere:

Invitation & Program

Tilmelding

Eksempler på samarbejder mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner

Studerende i praktik hos Corning i Vordingborg

Studerende i praktik hos Corning i Vordingborg

Corning Optical Communications ApS i Danmark blev grundlag i 1983 og har i dag mere end 20.000 medarbejdede i hele verden. Moderselskabet Corning Inc., fejrer 171 års fødselsdag i 2021

Corning er en af de virksomheder, som syntes, at det ville være spændende at samarbejde med en uddannelsesinstitution som Zealand - Sjællands Erhvervsakademi. Det resulterede et samarbejde, hvor to studerende fra Produktionsteknologi var i praktik virksomheden i Vordingborg

Se mere om deres oplevelser her

Datamatikere fra Zealand - Sjællands Erhvervsakademi afprøver drone hos Novo Nordisk

Datamatikere fra Zealand - Sjællands Erhvervsakademi afprøver drone hos Novo Nordisk

Et godt eksempel på et frugtbart samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner er da datamatikere fra Zealand - Sjællands Erhvervsakademi byggede en drone med det formål at afprøve en alternativ fragtmetode på Novo Nordisks fabriksanalæg i Kalundborg. Det lavede projekt SAMKAP en lille film om.

Se filmen her.

Snoremark tog Martin fra Zealand i praktik - nu sælger bryggeriet mjød i Estland

Snoremark tog Martin fra Zealand i praktik - nu sælger bryggeriet mjød i Estland
Karin Slot foran sit udvalg af mjød i flere varianter
Snoremark tog Martin fra Zealand i praktik - nu sælger bryggeriet mjød i Estland
Studerende fra Multimedieuddannelsen på Zealand præsenterede flere flotte forslag til mjødetiketter

Praktikaftalen med Martin Smidt, som uddanner sig inden for international marketing og eksport, kom i stand, da Væksthus Sjælland sidste år henvendte sig til Karin Sloth, direktør på Snoremark Mjødbryggeri og foreslog, at hun tog en praktikant.

Henvendelsen var kærkommen, siger Snoremarks strategi for 2018 indeholdt planer om at se på muligheden for eksport af mjødprodukterne. ”Vi fik stor glæde af Martin,” fortæller Karin Sloth, ”i praktikperioden analyserede han eksportmarkederne, mødtes med distributører og opnåede faktisk en eksportaftale med Estland.”

En ildsjæl tog fat
Karin Sloth er journalistuddannet og arbejder som kommunikationskonsulent, underviser i kommunikation og skriver lærerbøger til og eksaminerer kommunikationsfolk. Det er et job hun tydeligvis brænder for og trives med. Men hun brænder også for det mjødbryggeri, hun sammen med sin mand har stablet på benene på gården i Tågerup, som de købte af datteren og svigersønnen i 2007. ”Og stod stod vi pludselig der med en gård,” siger Karin Sloth. Herefter startede historien om mjødbryggeriet Snoremark, som begyndte med æbleproduktion, og siden 2010 er vokset ud garagen og ind i gårdens gamle grisestald, som siden blev ombygget til det fine bryggeri, man møder i dag.

Guldmedalje til gudedrik
Fra gården Snoremark har man frit udsyn til alle verdenshjørner, Roskilde Fjord, middelalderkirker og gravhøje. Det er et historisk sted, som reflekteres så fint i den mjød, der nu flere gange er kåret til årets Mjød i Dansk Forum for Frugtvin og i 2015 blev hædret med en guldmedalje ved den store fødevaremesse Nordic Food Contest. Karin Sloth er ikke journalist for ingenting, så grundig historisk research har ført til et tæt slægtsskab mellem Snoremarks mjød og vikingernes ’gudedrik’.

Endnu et samarbejde med Zealand
Inspireret af Martins praktikophold, sagde Snoremark også ja til et samarbejde i 2018 med Multimedieuddannelsen på Zealand. Som led i dette samarbejde designede de studerende forslag til etiketter til Snoremarks mjødprodukter, der bliver solgt i Nationalmuseets butik.

”Det var en fin oplevelse med de studerende fra Multimedieuddannelsen,” siger Karin Sloth, ” de præsenterede nogle rigtig flotte designforslag. Jeg savnede bare, at de var mere forberedte på, hvad Snoremark er for en virksomhed, hvad produktet er og hvilken historie etiketterne skulle fortælle,” siger hun. Karin Sloths anbefaling til Zealand er, at de studerende indledningsvist analyserer virksomheden og målgruppen, så de forholder sig til den overordnede sammenhæng i forbindelse med designforslag.

Næste skridt er events
Overordnet var Snoremarks erfaringer med samarbejdet med Zealand meget positive, og Karin Sloth overvejer pt om studerende fra Zealand måske kan hjælpe med at materialisere strategien for 2019, nemlig at bruge det historiske og idyllisk beliggende Snoremark som ramme for events med fokus på mjød.

Se video om Martins praktikforløb

Offentlige partnere

Offentlige partnere
Offentlige partnere

Uddannelsesinstitutioner

Uddannelsesinstitutioner
Uddannelsesinstitutioner
Uddannelsesinstitutioner

Virksomhedspartnere

Virksomhedspartnere
Virksomhedspartnere
Virksomhedspartnere

Projektets arbejdspakker

Arbejdspakke 1, projektledelse: Randi Krogsgaard, Biopeople

Arbejdspakke 2, kommunikation: Randi Krogsgaard, Biopeople

Arbejdspakke 3A: Tovholdere Solveig K. Jensen, Zealand - Sjællands Erhvervsakademi, & Randi Krogsgaard, Biopeople

Arbejdspakke 3B: Tovholder Solveig K. Jensen, Zealand - Sjællands Erhvervsakademi

Arbejdspakke 3C: Tovholder Randi Krogsgaard, Biopeople

Se beskrivelse af arbejdspakker her

Close
Hvad søger du....?