SAMKAP - Samarbejdsplatform for Kvalificeret Arbejdskraft til Produktionsvirksomheder i Region Sjælland

REGION SJÆLLAND bidrager væsentligt til de danske styrkepositioner inden for produktion, forskning og innovation af bioteknologiske produkter, herunder enzymer, bioenergi, fødevarer og fødevareingredienser sammen med regionens øvrige erhvervs-og produktionsvirksomheder

SAMKAP er et partnerskabsprojekt (se partnerne til højre på siden), støttet af Region Sjælland. Det startede i 2015 med fase 1 (KAP projektet) og afslutter fase 2 med udgangen af 2020. Projektets partnerskab arbejder for at produktionsvirksomheder i Region Sjælland og regionens uddannelsesinstitutioner får øje på hinanden. Gør de det, kan der opstå frugtbare samarbejder, som på den korte bane kan betyde at en gruppe studerende kommer inden for i en spændende virksomhed og får lov at afprøve nye løsninger. På den lange bane opdager virksomheden måske at de ikke skal gå så langt for at finde de helt rigtige kompetencer. Projektet har som mål at pege på, hvordan det samarbejde, der foregår i projektets regi, kan fortsætte fremadrettet som en måske virtuel platform for samarbejde, hvor virksomheder og uddannelsesinstitutioner kontinuerligt har mulighed for at møde hinanden.

Platformen skal være omdrejningspunkt for nye samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner og viksomheder i Region Sjælland, hvor den potentielt vil

  • understøtte branding og kommunikation vedrørende uddannelser og virksomheder
  • synliggøre, hvilke kompetencer virksomhederne har adgang til i regionen
  • synliggøre, hvordan uddannelser giver jobmuligheder til regionens virksomheder og dermed sikrer tilknytning og forankring af arbejdskraften i regionen med internationalt udsyn

Grib fremtiden d. 23. september 2020 - matchmaking arrangement hos Erhvervshus Sjælland i Sorø

Grib fremtiden d. 23. september 2020 - matchmaking arrangement hos Erhvervshus Sjælland i Sorø

99,9% af Region Sjællands virksomheder er små eller mellemstore virksomheder med under 250 medarbejdere. De står over for en fremtid med automatisering og digitalisering af processer, produkter og services, hvilket bl.a. vil ændre arbejdsgange og produktionsformer. Det kræver omstilling til ny teknologi, innovation og nye samarbejder for at overleve.

I Region Sjælland er der søsat flere projekter (bl.a. SAMKAP, Digitale Veje til Vækst (DVV), Kompetencer til Vækst og Zealand International) som alle fokuserer på at øge små og mellemstore virksomheders fremtidsmuligheder gennem samarbejder med regionens uddannelsesinstitutioner.

Virksomheder og uddannelser bibringes gensidig viden om mulighederne for at opnå kompetencer, ansætte de rigtige samt for at udnytte den buket af tilbud, der ligger i det strukturerede samarbejde med undervisere, studerende og nybagte kandidater.

SAMKAP, Digitale Veje til Vækst (DVV), Kompetencer til Vækst og Zealand International går nu sammen med Erhvervshus Sjælland i Sorø og skaber d. 23. september 2020 rammen for mødet mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner og demonstrerer, hvordan samarbejdet mellem virksomheder og undervisere/studerende/nybagte kandidater kan foregå.

Virksomheder, der ikke allerede er del af et af projekterne har desuden mulighed for at få en dialog om, hvordan de eventuelt kan blive del af et samarbejdsprojekt.

På mødet leveres inspirerende input af to oplægsholdere: Tim Frank Andersen, en af Danmarks mest succesfulde iværksættere, som evner at gøre IT, marketing og digitalisering forståeligt
og Internationaliseringsrådgiver Helle Lyngberg, Udenrigsministeriet, der ser på e-handel i et internationalt perspektiv samt eksport/internationaliseringmuligheder for Region Sjællands SMV’er. Studerende og virksomheder samt projekter viser samarbejdscases, og der bliver tid til at gå i dialog med udstillerne og med de øvrige deltagere.

Projekterne inviterer små og mellemstore virksomheder i regionen, uddannelsesinstitutionernes studerende, undervisere, praktikkoordinatorer mv. samt samarbejdspartnere i projekterne til at deltage i en spændende dag, hvor der er god mulighed for at blive inspireret til at gribe fremtiden.

Vil du vide mere og høre om muligheden for at deltage så kontakt venligst

Solveig Jensen, Zealand - Sjællands Erhvervsakademi - email: soje@zealand.dk

eller

Randi Krogsgaard, Biopeoople - e-mail: Randi Krogsgaard@biopeople.ku.dk

Læs mere:

Invitation

Program

Tilmelding

Eksempler på samarbejder mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner

Studerende i praktik hos Corning i Vordingborg

Studerende i praktik hos Corning i Vordingborg

Corning Optical Communications ApS i Danmark blev grundlag i 1983 og har i dag mere end 20.000 medarbejdede i hele verden. Moderselskabet Corning Inc., fejrer 171 års fødselsdag i 2021

Corning er en af de virksomheder, som syntes, at det ville være spændende at samarbejde med en uddannelsesinstitution som Zealand - Sjællands Erhvervsakademi. Det resulterede et samarbejde, hvor to studerende fra Produktionsteknologi var i praktik virksomheden i Vordingborg

Se mere om deres oplevelser her

Datamatikere fra Zealand - Sjællands Erhvervsakademi afprøver drone hos Novo Nordisk

Datamatikere fra Zealand - Sjællands Erhvervsakademi afprøver drone hos Novo Nordisk

Et godt eksempel på et frugtbart samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner er da datamatikere fra Zealand - Sjællands Erhvervsakademi byggede en drone med det formål at afprøve en alternativ fragtmetode på Novo Nordisks fabriksanalæg i Kalundborg. Det lavede projekt SAMKAP en lille film om.

Se filmen her.

Snoremark tog Martin fra Zealand i praktik - nu sælger bryggeriet mjød i Estland

Snoremark tog Martin fra Zealand i praktik - nu sælger bryggeriet mjød i Estland
Karin Slot foran sit udvalg af mjød i flere varianter
Snoremark tog Martin fra Zealand i praktik - nu sælger bryggeriet mjød i Estland
Studerende fra Multimedieuddannelsen på Zealand præsenterede flere flotte forslag til mjødetiketter

Praktikaftalen med Martin Smidt, som uddanner sig inden for international marketing og eksport, kom i stand, da Væksthus Sjælland sidste år henvendte sig til Karin Sloth, direktør på Snoremark Mjødbryggeri og foreslog, at hun tog en praktikant.

Henvendelsen var kærkommen, siger Snoremarks strategi for 2018 indeholdt planer om at se på muligheden for eksport af mjødprodukterne. ”Vi fik stor glæde af Martin,” fortæller Karin Sloth, ”i praktikperioden analyserede han eksportmarkederne, mødtes med distributører og opnåede faktisk en eksportaftale med Estland.”

En ildsjæl tog fat
Karin Sloth er journalistuddannet og arbejder som kommunikationskonsulent, underviser i kommunikation og skriver lærerbøger til og eksaminerer kommunikationsfolk. Det er et job hun tydeligvis brænder for og trives med. Men hun brænder også for det mjødbryggeri, hun sammen med sin mand har stablet på benene på gården i Tågerup, som de købte af datteren og svigersønnen i 2007. ”Og stod stod vi pludselig der med en gård,” siger Karin Sloth. Herefter startede historien om mjødbryggeriet Snoremark, som begyndte med æbleproduktion, og siden 2010 er vokset ud garagen og ind i gårdens gamle grisestald, som siden blev ombygget til det fine bryggeri, man møder i dag.

Guldmedalje til gudedrik
Fra gården Snoremark har man frit udsyn til alle verdenshjørner, Roskilde Fjord, middelalderkirker og gravhøje. Det er et historisk sted, som reflekteres så fint i den mjød, der nu flere gange er kåret til årets Mjød i Dansk Forum for Frugtvin og i 2015 blev hædret med en guldmedalje ved den store fødevaremesse Nordic Food Contest. Karin Sloth er ikke journalist for ingenting, så grundig historisk research har ført til et tæt slægtsskab mellem Snoremarks mjød og vikingernes ’gudedrik’.

Endnu et samarbejde med Zealand
Inspireret af Martins praktikophold, sagde Snoremark også ja til et samarbejde i 2018 med Multimedieuddannelsen på Zealand. Som led i dette samarbejde designede de studerende forslag til etiketter til Snoremarks mjødprodukter, der bliver solgt i Nationalmuseets butik.

”Det var en fin oplevelse med de studerende fra Multimedieuddannelsen,” siger Karin Sloth, ” de præsenterede nogle rigtig flotte designforslag. Jeg savnede bare, at de var mere forberedte på, hvad Snoremark er for en virksomhed, hvad produktet er og hvilken historie etiketterne skulle fortælle,” siger hun. Karin Sloths anbefaling til Zealand er, at de studerende indledningsvist analyserer virksomheden og målgruppen, så de forholder sig til den overordnede sammenhæng i forbindelse med designforslag.

Næste skridt er events
Overordnet var Snoremarks erfaringer med samarbejdet med Zealand meget positive, og Karin Sloth overvejer pt om studerende fra Zealand måske kan hjælpe med at materialisere strategien for 2019, nemlig at bruge det historiske og idyllisk beliggende Snoremark som ramme for events med fokus på mjød.

Se video om Martins praktikforløb

Offentlige partnere

Offentlige partnere
Offentlige partnere

Uddannelsesinstitutioner

Uddannelsesinstitutioner
Uddannelsesinstitutioner
Uddannelsesinstitutioner

Virksomhedspartnere

Virksomhedspartnere
Virksomhedspartnere
Virksomhedspartnere

Projektets arbejdspakker

Arbejdspakke 1, projektledelse: Randi Krogsgaard, Biopeople

Arbejdspakke 2, kommunikation: Randi Krogsgaard, Biopeople

Arbejdspakke 3A: Tovholdere Solveig K. Jensen, Zealand - Sjællands Erhvervsakademi, & Randi Krogsgaard, Biopeople

Arbejdspakke 3B: Tovholder Solveig K. Jensen, Zealand - Sjællands Erhvervsakademi

Arbejdspakke 3C: Tovholder Randi Krogsgaard, Biopeople

Se beskrivelse af arbejdspakker her

Close
Hvad søger du....?